Privacyverklaring

Privacyverklaring

Hoveniersbedrijf G. Bessembinders kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hoveniersbedrijf G. Bessembinders en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of een inschrijving voor de nieuwsbrief op de website aan Hoveniersbedrijf G. Bessembinders verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier verwerkt:

  • Uw naam
  • Uw mailadres
  • Uw onderwerp van het mailcontact

WAAROM HOVENIERSBEDRIJF G. BESSEMBINDERS DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Hoveniersbedrijf G. Bessembinders verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hoveniersbedrijf G. Bessembinders uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Hoveniersbedrijf G. Bessembinders.
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hoveniersbedrijf G. Bessembinders maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:
Hoveniersbedrijf G. Bessembinders
Beneden Veensloot 2
9651 CK Meeden
T : 06-22375381
E : info@bessembinders.nl